Byfest

Tidligere kendt som Sportsfest, Sommerfest, Byfest.

Det er den årlige festuge i juni måned, festen er for både børn og voksne.

Festplads og -telt med diverse underholdning, fællesspisning og bal.

Arrangør: Festudvalg nedsat af Idrætsforeningen og Borgerforeningen med deltagelse af Løven.

Årets byfest afholdes i uge 23.