Løvel og Omegns Seniorforening

Formål
Foreningens formål er at samle omegnens ældre til socialt samvær. Dette søges opnået ved møder af vidt forskellig art, f.eks. underholdning, spil, udflugter og fester. Endvidere at varetage pensionisters og seniorers særlige interesser overfor myndighederne.

Formand
Gunnar Kristensen
Tlf.nr.: 86 69 91 13