Løvel Kultur og Forsamlingshus (LKOF)

Formål
Foreningens formål er at drive Løvel Kultur og Forsamlingshus, der skal virke som møde og forsamlingssted for egnens beboer. Løvel Kultur og Forsamlingshus danner ramme om kulturelle aktiviteter såsom møder, amatørteater, dans, foredrag, foreningsarrangementer og fester.

Kopntakt
Dan Gohlke

Tlf.: 51909231
E-mail: dan-g@fibermail.dk
Hjemmeside: www.loevelforsamlingshus.dk