Børnehaven

kort

Sødal Børnehus Løvel

Sødal Børnehus har afdelinger i Løvel og Rødding. Tidligere var Løvelafdelingen en selvstændig børnehave, men er nu lagt sammen med Rødding Børnehave under fælles navn og ledelse.

 
Her er nærvær og sammenhold i højsædet. Børnene, forældrene og personale kender hinanden godt.
Vi samarbejder med dagplejen, vuggestuen og skolen.
At børnehaven er en del af Sødalskolen - Løvel afdelingens fysiske rammer giver sammenhold, overskuelighed og tilhørsforhold med hinanden.

 

Det er børnehavens overordnede mål, gennem en tæt og åben forældrekontakt, at være med til at stimulere barnets udvikling, og derved medvirke som et supplement til hjemmet.

 

Madordning:

Vi har nu haft madordning i Løvel  siden 4. januar 2016. Vi har ansat ernæringsassistent Vibeke som laver mad til alle børnene i Løvel. Det nye køkken er derfor indviet og vi nyder alle de mange lækre retter og duften fra køkkenet

Du / I er altid velkomne til at kontakte os for yderligere information.

Børnehuset Sødal - Løvel afdeling

Gl. Røddingvej 8
8830 Tjele
Tlf. børnehaven: 87 87 12 70
E-mail: lre@viborg.dk
Web: Sødal Børnehus - Løvel afd.

Institutionsleder: Solbrit Feldbak

Afdelingsleder i Løvel: Lene Refsgaard